രൗദ്രഭംഗിയുടെ സാഗരമായി ഊരകം കുമ്മാട്ടി മഹോത്സവം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, September 02, 2012

രൗദ്രഭംഗിയുടെ സാഗരമായി ഊരകം കുമ്മാട്ടി മഹോത്സവംചേര്‍പ്പ്: പൂരപ്പൊലിമയുടെ പെരുമയുള്ള ഊരകം അമ്മത്തിരുവടിയുടെ നടവഴി നാലോണത്തില്‍ കുമ്മാട്ടിക്കൂട്ടങ്ങള്‍ കീഴടക്കി. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങളോടും വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന താളവാദ്യങ്ങളോടും ആവേശത്തോടെയെത്തിയ നൂറ് കണക്കിന് കുമ്മാട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം പുരുഷാരവും നടവഴിയിലേക്കൊഴുകി. മൊത്തം ആറ് വിഭാഗങ്ങള്‍ കുമ്മാട്ടി മഹോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഊരകം സെന്റര്‍ മുതല്‍ ക്ഷേത്രനടവരെ വന്‍ ജനാവലി കുമ്മാട്ടിക്കളി കാണാന്‍ കാത്തുനിന്നു. അഴക്‌വിടര്‍ത്തിയ നാടന്‍ കലാരൂപങ്ങള്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി.

വിളങ്ങോട് യുവജന കുമ്മാട്ടി സമാജം, കിടാകുളങ്ങര തെക്കുമുറി കുമ്മാട്ടി സമാജം, അമ്പലനട കുമ്മാട്ടി സംഘം, കുഡുംബി സമുദായം, വാരണാംകുളം തിരുവോണം കുമ്മാട്ടിസംഘം, ഊരകം സൗത്ത് കൊറ്റംകുളങ്ങര കുമ്മാട്ടി സംഘം എന്നീ ആറ് വിഭാഗങ്ങള്‍ മഹോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രം വലംവെച്ച് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും ഊരകം മമ്പിള്ളി ക്ഷേത്രസന്നിധിയില്‍ എത്തിയതോടെ മഹോത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചു.

news source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Sunday, September 02, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "രൗദ്രഭംഗിയുടെ സാഗരമായി ഊരകം കുമ്മാട്ടി മഹോത്സവം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive