കുണ്ടൂര്‍ സുശീലഅമ്മ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, September 18, 2012

കുണ്ടൂര്‍ സുശീലഅമ്മ അന്തരിച്ചു
ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം ഗോപുമേനോന്റെ ഭാര്യ കുണ്ടൂര്‍ വീട്ടില്‍ സുശീലാമ്മ (80) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍: ജയരാജ്, സത്യനാഥ്, ജയപ്രകാശ്. മരുമകള്‍: സുജാത ജയരാജ് (റെയില്‍വേ ഡിവിഷണല്‍ മാനേജര്‍, സേലം).

About the News

Posted on Tuesday, September 18, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "കുണ്ടൂര്‍ സുശീലഅമ്മ അന്തരിച്ചു"

  1. ആദരാഞ്ജലികള്‍ !

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive