ആശ്വാസമായി ഓണച്ചന്തകള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, August 25, 2012

ആശ്വാസമായി ഓണച്ചന്തകള്‍
ചേര്‍പ്പ്:ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ ഓണച്ചന്ത മഹാത്മാ മൈതാനിയില്‍ തുടങ്ങി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി.ഡി.എസ്. ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ലിസി ഡേവിസ് അധ്യക്ഷയായി. പഞ്ചായത്തംഗം ജെന്‍സന്‍ ജോര്‍ജ് ആദ്യവില്പന നടത്തി. 


news source: mathrubhumionline  & photo credit: Raghu kannoli 

About the News

Posted on Saturday, August 25, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആശ്വാസമായി ഓണച്ചന്തകള്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive