ഇതു ചെറു ചേനം അംഗന്‍വാടി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, August 11, 2012

ഇതു ചെറു ചേനം അംഗന്‍വാടി


ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി ചെറുചേനം ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ അംഗന്‍വാടി കെട്ടിടം.
ചേര്‍പ്പ് * മലിനജലത്തിനു നടുവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അംഗന്‍വാടി കുരുന്നു കുട്ടികളുടെയും പരിസരവാസികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിനു ഭീഷണിയാവുന്നു. പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി ചെറുചേനം ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ അംഗന്‍വാടിയാണു ചുറ്റും വെള്ളവും ചെളിയും നിറഞ്ഞു കൊതുകുവളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.2004ല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കേരള വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം നിര്‍മിച്ചതാണ് അംഗന്‍വാടി കെട്ടിടം. അംഗന്‍വാടിക്കു ചുറ്റും മാസങ്ങളായി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാല്‍ കൊതുകുകള്‍ മുട്ടയിട്ടു പെരുകുകയാണ്. രാവിലെ 9.30ന് അംഗന്‍വാടിയിലെത്തുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാല്‍ വൈകുന്നേരം വരെ കെട്ടിടത്തിലെ ചെറിയ മുറിയില്‍ തന്നെ ജയിലിലടച്ച പോലെ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കുട്ടികളുടെ കളിസാമഗ്രികളെല്ലാം മുറ്റത്തു വെള്ളത്തില്‍ തന്നെയാണു കിടക്കുന്നത്. അംഗന്‍വാടിയിലേക്കുള്ള റോഡും ചെളി നിറഞ്ഞു യാത്ര ചെയ്യാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. പലതവണ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ക്കു പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നു നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു.

ന്യൂസ്‌: മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ 

About the News

Posted on Saturday, August 11, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഇതു ചെറു ചേനം അംഗന്‍വാടി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive