പാറാശ്ശേരി ശ്രീനിവാസില്‍സത്യഭാമ നിര്യാതയായി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, August 05, 2012

പാറാശ്ശേരി ശ്രീനിവാസില്‍സത്യഭാമ നിര്യാതയായിഊരകം: പാറാശ്ശേരി ശ്രീനിവാസില്‍ പരേതനായ ജ്യോതിഷപണ്ഡിതന്‍ നാരായണന്‍ എമ്പ്രാന്തിരിയുടെ മകള്‍ സത്യഭാമ (73) അന്തരിച്ചു.
news credits: mathrubhumi 

About the News

Posted on Sunday, August 05, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "പാറാശ്ശേരി ശ്രീനിവാസില്‍സത്യഭാമ നിര്യാതയായി"

  1. ആദരാഞ്ജലികള്‍

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive