ഊരകം വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ സുശീലഅന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, August 08, 2012

ഊരകം വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ സുശീലഅന്തരിച്ചു.

ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ സുശീല (63) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍: ഷീജ, ഷൈജ, ഷാല്‍ബാബു. മരുമക്കള്‍: സുരേഷ്ബാബു, രാജന്‍, ഇന്ദു. ശവസംസ്‌കാരം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8ന് വടൂക്കര ശ്മശാനത്തില്‍.

About the News

Posted on Wednesday, August 08, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "ഊരകം വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ സുശീലഅന്തരിച്ചു."

  1. ആദരാഞ്ജലികള്‍

  2. ആദരാഞ്ജലികള്‍

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive