മിത്രാനന്ദപുരം ഓത്ത് കൊട്ടില്‍ ശ്രീരുദ്രം ഉപാസന : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, August 24, 2012

മിത്രാനന്ദപുരം ഓത്ത് കൊട്ടില്‍ ശ്രീരുദ്രം ഉപാസനചേര്‍പ്പ്:പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീവാമനമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഓത്ത് കൊട്ട് 23 പര്‍ച്ചം പിന്നിട്ട് ശ്രീരുദ്രം സൂക്തംകൊണ്ടുള്ള ഉപാസന നടന്നു. ശ്രീരുദ്ര സ്തുതി കേള്‍ക്കാന്‍ സകല ദേവീ ദേവന്മാരും ചരാചരങ്ങളും ക്ഷേത്രസന്നിധിയില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. കൃഷ്ണ യജുര്‍വ്വേദത്തിലെ 24-ാം പര്‍ച്ചത്തിലെ 11 ഓത്തുകള്‍ അടങ്ങിയ ശ്രീരുദ്രം ശ്രീപാര്‍വ്വതി പരമേശ്വരനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയില്‍ ലയിച്ച വിരാടരൂപിയായ രുദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്‌തോത്രമായും കണക്കാക്കുന്നു

news source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Friday, August 24, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "മിത്രാനന്ദപുരം ഓത്ത് കൊട്ടില്‍ ശ്രീരുദ്രം ഉപാസന "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive