അധ്യാപക ഒഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, August 08, 2012

അധ്യാപക ഒഴിവ്


തൃശ്ശൂര്‍: കുറ്റൂര്‍ ചന്ദ്രാ മെമ്മോറിയല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ജൂനിയര്‍ അധ്യാപകന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. താത്കാലിക നിയമനം. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ആഗസ്ത് 10ന് രാവിലെ 10ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസില്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി എത്തണം.
credits, source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Wednesday, August 08, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "അധ്യാപക ഒഴിവ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive