ചക്ക ഉത്‌പന്ന നിര്‍മാണ പരിശീലനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, August 03, 2012

ചക്ക ഉത്‌പന്ന നിര്‍മാണ പരിശീലനം


തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നോ നാലോ മാസംമാത്രം ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാലവിളയായ ചക്കയില്‍നിന്ന് 365 ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിന് ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.

നബാര്‍ഡ്, സ്റ്റേറ്റ് ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍, ചപ്പാത്ത് ശാന്തിഗ്രാം, പാലക്കാട് പീപ്പിള്‍സ് സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി എന്നിവയുടെ സഹായസഹകരണത്തോടെ ആഗസ്ത് 7, 8 തീയതികളില്‍ പാലക്കാട്ടാണ് പരിശീലനം. ചക്ക, ചക്കപ്പഴം, ഇടിച്ചക്ക എന്നിവ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ മാര്‍ഗങ്ങളും ചക്ക വൈന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചക്ക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുമാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ 0471-2269780, 9287548234 എന്ന ഫോണ്‍നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടണം.

Source, credits and thanks to Mathrubhumi online

About the News

Posted on Friday, August 03, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ചക്ക ഉത്‌പന്ന നിര്‍മാണ പരിശീലനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive