തച്ചറപറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകന്‍ സന്തോഷ്‌ (36 ) നിര്യാതനായി . : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, August 19, 2012

തച്ചറപറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകന്‍ സന്തോഷ്‌ (36 ) നിര്യാതനായി .

ചേര്‍പ്പ്‌ : ഊരകം തച്ചറപറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകന്‍ സന്തോഷ്‌ (36 ) നിര്യാതനായി . സംസ്കാരം ഇന്ന് ഒന്‍പതിനു വടൂക്കര എസ എന്‍ ഡി പി ശ്മശാനത്തില്‍ . അമ്മ രത്നം. 


ന്യൂസ്‌ കിട്ടിയത് : മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ 

About the News

Posted on Sunday, August 19, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "തച്ചറപറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകന്‍ സന്തോഷ്‌ (36 ) നിര്യാതനായി ."

  1. CONVEYING OUR CONDOLENCES

    BALETTAN AND FAMILY

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive