നിര്യാതയായി - കോമരത്ത് ഗംഗാദേവി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 31, 2012

നിര്യാതയായി - കോമരത്ത് ഗംഗാദേവി

ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം കോമരത്ത് ഗംഗാദേവി (ഗംഗ ടീച്ചര്‍-76))   അന്തരിച്ചു. സഹോദരങ്ങള്‍ : പരേതയായ ശാന്തകുമാരി, ഭാഗീരഥി, ശിവരാമമേനോന്‍ (റിട്ട. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്).

About the News

Posted on Tuesday, July 31, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

4 comments for "നിര്യാതയായി - കോമരത്ത് ഗംഗാദേവി"

  1. ayyyoooooo.....sad news...:(

  2. ആദരാഞ്ജലികള്‍

  3. ആദരാഞ്ജലികള്‍

  4. Condolences to the family members. It is a big loss to the community at Urakam especially the women.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive