റോഡിനെ പേടിച്ച് ഊരകം സി എം എസ്‌ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 10, 2012

റോഡിനെ പേടിച്ച് ഊരകം സി എം എസ്‌ എല്‍ പി സ്കൂള്‍

credits: manormaonline/thrissur/news

About the News

Posted on Tuesday, July 10, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "റോഡിനെ പേടിച്ച് ഊരകം സി എം എസ്‌ എല്‍ പി സ്കൂള്‍"

 1. K Balagopal Menon · From US
  VERY IMPORTANT COVERAGE - THANKS.

  THIS IS AN IMPORTANT AND SERIOUS ISSUE - IF PANCHAYATH OR CONCERNED DEPARTMENTS CANNOT TAKE AN IMMEDIATE SOLUTION, I REQUEST THE PEOPLE & PARENTS TO UNITE AND MAKE HUMPS WITHOUT WAITING PERMISSION FROM AUTHORITIES.

  with support
  It is better to be safe than SORRY.
  Reply · Like · Unfollow Post · 2 seconds ago

 2. വണ്ടികളുടെ വേഗതയും,റോഡിന്‍റെ വളവും എല്ലാം അപകട സാധ്യത കൂട്ടുന്ന സ്ഥലം.....
  മാതാ പിതാക്കളും,രക്ഷാധികാരികളും കഴിയും വേഗം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല്‍ നല്ലതായിരുന്നു.
  സര്‍ക്കാര്‍,മന്ത്രിമാര്‍ - അവര്‍ക്കൊന്നും- ഒന്നും നഷ്ട്ടപെടാനില്ല അവിടെ അപകടം നടന്നാല്‍..............;
  ഞെട്ടലും,അല്പം ധന സഹായവും മാത്രം ഉണ്ടാകും എല്ലാം കഴിഞ്ഞാല്‍.....

  ഈ വാര്‍ത്ത‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തതിനു ഗോപുര്‍ ടീമ്നു നന്ദി .

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

  Blog Archive