അദ്ധ്യാപക ഇന്റര്‍വ്യൂ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, July 12, 2012

അദ്ധ്യാപക ഇന്റര്‍വ്യൂ


ഒല്ലൂര്‍::  വൈലോപ്പിള്ളി എസ്.എം.എം. ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തില്‍ ക്ലോത്തിങ് ആന്റ്എംബ്രോയ്ഡറി കോഴ്‌സിന്റെ വൊക്കേഷണല്‍ ടീച്ചറുടെ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ ജൂലായ് 13ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് അഭിമുഖത്തിന് അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഹാജരാകണം.
credits: mathrubhumionline/news/12/7/12

About the News

Posted on Thursday, July 12, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "അദ്ധ്യാപക ഇന്റര്‍വ്യൂ"

  1. THANKS FOR THE COVERAGE AND REQUEST READERS TO INFORM THEIR RELATIVES/FRIENDS, IN CASE CANDIDATES ARE AVAILABLE TO APPLY.

    TKS FOR NOTICING THE VACANCY.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive