താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 23, 2012

താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവ്ഒല്ലൂര്‍:വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.സ്‌കൂളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തില്‍ ബയോളജി നോണ്‍ വൊക്കേഷണല്‍ അധ്യാപികയുടെ ഒരു താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം ജൂലായ് 25 ന് രാവിലെ 10.30 ന് അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 0487 2352628.
news source:mathrubhumionline/thrissur

About the News

Posted on Monday, July 23, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive