വാക്ക് ഒന്ന് അര്‍ഥം മൂന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 03, 2012

വാക്ക് ഒന്ന് അര്‍ഥം മൂന്ന്


തട്ടണം 

ഇന്ന് രാത്രി അവനെ തട്ടണം 
ചവറ് വെളിയില്തട്ടണം 
ബിരിയാണി യാണേല്ശരിക്കും തട്ടണം 

കാച്ചണം 

സദ്യയ്ക്  പപടം കാച്ചണം 
അവനെ ഇന്ന് കാച്ചണം 
കത്തിയുണ്ടാകാന്ഇരുമ്പ് കാച്ചണം 

പട്ട 
ആനയ്ക്  തിന്നാന്പട്ട 
വര്ക്കിയ്ക് കുടിക്കാന്പട്ട 
ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്പട്ട 

 പൊറുക്കണം 

നീ എന്നോട് പൊറുക്കണം 
അവള്എന്റെ കൂടെ പൊറുക്കണം 
മുറിവ്  ശരിക്കും  പൊറുക്കണം 

 പൂട്ടണം

അവനെ ഇന്ന് പൂട്ടണം 
പുറത്തുപോകുമ്പോള്വീട് പൂട്ടണം 
വീത്തൂ വിതയക്കാന്നിലം പൂട്ടണം 

ഇതു പോലെ എന്തെക്കിലും വാര്‍ത്തകളോ, മലയാള ഭാഷ നര്‍മരസ്സത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നുറുങ്ങു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോ ഉണ്ടെക്കില്‍, ദയവായി  ഞങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുക : gopurevents@gopur.in   

About the News

Posted on Tuesday, July 03, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "വാക്ക് ഒന്ന് അര്‍ഥം മൂന്ന്"

  1. നന്നായിട്ടുണ്ട്

  2. GOOD
    THERE ARE AND WILL TRY TO SEND

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive