ഡ്രൈവര്‍ ഒഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, July 18, 2012

ഡ്രൈവര്‍ ഒഴിവ്തൃശ്ശൂര്‍:ഗവ എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ ഡ്രൈവറുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേയ്ക് ഡെയ്‌ലി വേജസില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ജൂലായ് 25 ന് മുമ്പായി കോളേജ് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.

news source, credit & thanks: mathrubhuminonline/thrissur 

About the News

Posted on Wednesday, July 18, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഡ്രൈവര്‍ ഒഴിവ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive