ചേര്‍പ്പില്‍ മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ കടയില്‍ കവര്‍ച്ച : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 23, 2012

ചേര്‍പ്പില്‍ മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ കടയില്‍ കവര്‍ച്ച


ചേര്‍പ്പ്:ചേര്‍പ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ഷോപ്പില്‍ കവര്‍ച്ച. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഓടിളക്കി കടയുടെ സീലിങ് തകര്‍ത്ത് അകത്ത്കടന്ന മോഷ്ടാവ് എട്ട് മൊബൈല്‍ഫോണുകളും 2000 രൂപയും കവര്‍ന്നു. ചേനം നസീറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് സ്ഥാപനം. മൊബൈലുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാക്കറ്റുകള്‍ കടയില്‍തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേശവലിപ്പില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പണമാണ് അപഹരിച്ചത്. ചേര്‍പ്പ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്കി

news source: mathrubhumionline/thrissur

About the News

Posted on Monday, July 23, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പില്‍ മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ കടയില്‍ കവര്‍ച്ച"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive