ജന്മദിനാശംസകള്‍ - Gopinath Kombath : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 10, 2012

ജന്മദിനാശംസകള്‍ - Gopinath Kombath

Gഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന  ഗോപിനാഥ് കൊമ്പത്ത്ന് ഗോപുര്‍ അംഗങ്ങള്‍ മംഗളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊള്ളുന്നു.

മാന്യ ഗോപുര്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വിശേഷ ദിനങ്ങള്‍ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സൈയിട്ടിലൂടെ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാം . ദയവായി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക് gopurevents@gopur.in  ആയി ബന്ധപ്പെടുക. 

About the News

Posted on Tuesday, July 10, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ജന്മദിനാശംസകള്‍ - Gopinath Kombath"

  1. WISH YOU A VERY HAPPY B/DAY AND HOPE YOU WILL ENJOY TODAY.

    PARTIYIL PANKEDUKKAN EPPOZHANUE VARENDANTHUE?

    GOOD LUCK
    BALETTAN AND FAMILY

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive