മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഓത്തുകൊട്ട് തുടങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 23, 2012

മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഓത്തുകൊട്ട് തുടങ്ങി


ചേര്‍പ്പ്:പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം വാമനമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രത്തില്‍ യജുര്‍വ്വേദ യജ്ഞം (ഓത്ത്‌കൊട്ട്) തുടങ്ങി. ക്ഷേത്രം വലിയമ്പലത്തില്‍ ഓത്തുകൊട്ട് നടത്തിപ്പുകാരായ അയിര്, ആലക്കാട്, അക്കരചിറ്റൂര്, ചെറുവത്തൂര്, എടപ്പലം, കണ്ണമംഗലം, കിഴില്ലം, കിരാങ്ങാട്ട്, പട്ടച്ചോമയാര്, വെള്ളാമ്പറമ്പ്, ഇല്ലങ്ങളിലെ നമ്പൂതിരിമാര്‍ ക്ഷേത്രം ഓതിക്കനായ ആളൂര്‍ ദേവന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

യജുര്‍വേദത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'ഇഷേത്വോര്‍ജേത്വോ'.. എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഓത്ത് കണ്ണമംഗലത്ത് ബ്രഹ്മദത്തന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കൊട്ടിച്ചു. കപ്ലിങ്ങാട് ദിവാകരന്‍ നമ്പൂതിരി, പന്തല്‍ വൈദികന്‍ ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരി, അണിംഗലം വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരി, കണ്ണമംഗലം വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, അണിമംഗലം സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നമ്പൂതിരി, ആമല്ലൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി, കപ്ലിങ്ങാട് കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി, പറപ്പൂക്കര കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി, ഇരിങ്ങാലക്കുട കാഞ്ചികാമകോടി വേദവിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

91 വയസ്സായ അയിര് നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി മുതല്‍ ഒമ്പത് വയസ്സായ ചെറുവത്തൂര് ശ്രീജിത്ത് നമ്പൂതിരിവരെ യജ്ഞത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അഷ്ടമി, ദ്വാദശി, ത്രയോദശി, ചതുര്‍ദശി, വാവ്, പ്രതിപദം ദിവസങ്ങളില്‍ ഓത്ത്‌കൊട്ട് ഒഴിവായിരിക്കും. ഒക്ടോബര്‍ 5 വരെ തുടരുന്ന വേദയജ്ഞം രാവിലെ 6 മുതല്‍ രാത്രി 10 വരെയാണ്.


news source: mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Monday, July 23, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഓത്തുകൊട്ട് തുടങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive