വനയാത്ര : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 31, 2012

വനയാത്ര


തൃശ്ശൂര്‍: യൂത്ത് ഹോസ്റ്റല്‍ (തൃശ്ശൂര്‍) തൃപ്രയാര്‍ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആഗസ്ത് 11നും 12നും ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലെ പക്ഷിപാതാളത്തിലേക്ക് (വയനാട്) വനയാത്ര നടത്തും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 8606072666.

Source, credit and thanks to Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Tuesday, July 31, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വനയാത്ര"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive