പകരംവെക്കാന്‍ ഒരു 'നന്മ'വളം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 31, 2012

പകരംവെക്കാന്‍ ഒരു 'നന്മ'വളം


പകരംവെക്കാന്‍ ഒരു 'നന്മ'വളം

വീണാറാണി ആര്‍.


രാസവളങ്ങള്‍ക്ക് തീപിടിച്ച വില. തുലാവര്‍ഷത്തിനുമുമ്പായെങ്കിലും അല്പം വളംചേര്‍ത്തില്ലെങ്കില്‍ അടുത്തവര്‍ഷം വിളവെടുക്കാന്‍ ഒന്നുമുണ്ടാകില്ല. ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയില്‍ പൊട്ടാഷ് ധാരാളമടങ്ങിയ വിളസൗഹൃദചകിരിച്ചോറ് ജൈവവളം എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാമെന്നിരിക്കെയാണ് ദിനംതോറും വിലകൂടിവരുന്ന രാസവളത്തിന്റെ പിറകെ നാം ഓടുന്നത് എന്നതാണ് അതിലേറെ വിചിത്രം.

ഒരു ടണ്‍ ചകിരിച്ചോറും പത്തുകിലോഗ്രാം കോഴിക്കാഷ്ഠവും ഒന്നരക്കിലോഗ്രാം കൂണ്‍ വിത്തുമുണ്ടെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. നല്ല തണല്‍കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിലം നിരപ്പാക്കുന്നതാണ് ആദ്യപടി. ഇനി 100 കിലോഗ്രാം ചകരിച്ചോറ് ഒരുപോലെ നിരത്തണം. ഇതിന് മുകളിലായി 300 ഗ്രാം കൂണ്‍ വിത്ത് വിതറാം. അടുത്ത അട്ടി നൂറ് കിലോഗ്രാം ചകരിച്ചോറിനുള്ളതാണ്. രണ്ടുകിലോഗ്രാം കോഴിക്കാഷ്ഠത്തിന്റേതാണ് അടുത്ത ഊഴം. ഇങ്ങനെ ചകിരിച്ചോറും കൂണ്‍ വിത്തും ചകരിച്ചോറും കോഴിക്കാഷ്ഠവും പുട്ടിന് തേങ്ങാപ്പീരപോലെ പത്ത്അട്ടിയായി നിരത്തണം. ഒരു മീറ്ററിലധികം ഉയരം കമ്പോസ്റ്റ്കൂനയ്ക്ക് വരാതെ നോക്കുന്നത് നന്ന്.

നിരത്തുന്നതിനുമുമ്പും അട്ടിയിട്ടതിനുശേഷവും ആവശ്യത്തിന് നനയ്ക്കുന്നത് ചകിരിച്ചോറ് പെട്ടെന്ന് പൊടിയുന്നതിന് സഹായിക്കും.

ധാരാളം പൊട്ടാഷും സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങളുമടങ്ങിയ ചകിരിച്ചോറ് ജൈവവളത്തിന് അതിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ ആറിരട്ടി ഈര്‍പ്പം പിടിച്ചുനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഏക്കറിന് അഞ്ചുടണ്‍ ജൈവവളം ആവശ്യമായ ചീരക്കൃഷിയില്‍ ചകരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് അടിവളമായി നല്‍കുന്നത് ചെലവുകുറയ്ക്കാന്‍ മാത്രമല്ല, ഉത്പാദനം കൂട്ടാനും ഉത്തമമാണെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

തെങ്ങിന്‍തോട്ടത്തില്‍ ഇടവിളകൃഷിയായി ചാലുകീറി ചകിരിച്ചോറ്കമ്പോസ്റ്റ് ചേര്‍ത്ത് കടകള്‍ നടുന്നത് തീറ്റപ്പുല്ലിന്റെമാത്രമല്ല, തെങ്ങിന്റെയും ശുക്രദശയ്ക്ക് തുടക്കമാവും. തെങ്ങിന്‍ ചുവട്ടില്‍നിന്ന് ഒന്നരമീറ്റര്‍ അകലത്തിലായി ഒരടി താഴ്ചയില്‍ ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് വളമാക്കിയാല്‍ നാളികേര ഉത്പാദനം കൂടുമെന്നത് കാസര്‍കോട് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെ പരീക്ഷണവിജയം. പുഴയോരങ്ങളിലെ ചകിരിഫാക്ടറികളില്‍നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ചകിരിച്ചോര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിസരമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ ജൈവവളപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ഉത്തമമാര്‍ഗം കോഴിക്കാഷ്ഠം ചേര്‍ത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ചകിരിച്ചോര്‍ കമ്പോസ്റ്റ് തന്നെ.

News credit, source and thanks to Mathrubhumi online.

About the News

Posted on Tuesday, July 31, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പകരംവെക്കാന്‍ ഒരു 'നന്മ'വളം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive