തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണമാസാചരണം തുടങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, July 18, 2012

തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണമാസാചരണം തുടങ്ങി
ചേര്‍പ്പ്:തിരുവുള്ളക്കാവ് ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താക്ഷേത്രത്തിലെ രാമായണമാസാചരണം തന്ത്രി കെ.പി.സി. നാരായണന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. ശശികല രാമായണപ്രഭാഷണം നടത്തി. കരിപ്പേരി സാവിത്രി അന്തര്‍ജനത്തിന്റെ രാമായണ പാരായണത്തോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് മുല്ലനേഴി ശിവദാസന്‍ നമ്പൂതിരി, സെക്രട്ടറി എ.എ. കുമാരന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

news source, credits & thanks mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Wednesday, July 18, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണമാസാചരണം തുടങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive