ഇഫ്ത്താര്‍ സംഗമം ഷാര്‍ജയില്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, July 27, 2012

ഇഫ്ത്താര്‍ സംഗമം ഷാര്‍ജയില്‍തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഊരകം നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ  ഗോപുരിന്റെ ഇഫ്ത്താര്‍ സംഗമം ജൂലൈ 27 വെള്ളിയാഴ്ച ഷാര്‍ജ അല്‍ താവുന്‍ മാള്ളില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  050 7681120 ബന്ധപ്പെടുക.  

About the News

Posted on Friday, July 27, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഇഫ്ത്താര്‍ സംഗമം ഷാര്‍ജയില്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive