ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരക്കടവില്‍ പിതൃതര്‍പ്പണം നാളെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 17, 2012

ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരക്കടവില്‍ പിതൃതര്‍പ്പണം നാളെ


ചേര്‍പ്പ്:ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരക്കടവില്‍ കര്‍ക്കടകവാവിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പിതൃതര്‍പ്പണം ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 3ന് തുടങ്ങും. പിതൃതര്‍പ്പണത്തിന് ആവശ്യമായ കര്‍മ്മികളും പൂജാസാധനങ്ങളും കടവില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഗണപതിഹോമം, രാമായണപാരായണം, വൈകീട്ട് 7ന് ഭജന എന്നിവയുണ്ടാകും. മാപ്രാണം സുരേഷ്ശാന്തി കാര്‍മ്മികനാകും.

About the News

Posted on Tuesday, July 17, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരക്കടവില്‍ പിതൃതര്‍പ്പണം നാളെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive