വെങ്ങിണിശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, July 07, 2012

വെങ്ങിണിശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവംചേര്‍പ്പ്: വെങ്ങിണിശ്ശേരി അകത്തൂട്ട് തറവാട് ധര്‍മ്മദൈവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിച്ചു. തന്ത്രി രാജേഷ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാര്‍മ്മികത്വത്തില്‍ ഗണപതിഹോമം, ഭഗവതിക്ക് പത്മമിട്ട് കളം, കലശം ആടല്‍, വെള്ളരിപൂജ, അന്നദാനം, വിഷ്ണുമായക്ക് കളമെഴുത്തുപാട്ട്, തുള്ളല്‍, മുത്തപ്പന് കലശം, എന്നിവയുണ്ടായി. 

credits: mathrubhumionline.com/thrissur news 

About the News

Posted on Saturday, July 07, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വെങ്ങിണിശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive