മേക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ 35 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ദേശപ്പാനയ്ക്ക് തുടക്കം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, July 25, 2012

മേക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ 35 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ദേശപ്പാനയ്ക്ക് തുടക്കം
ചേര്‍പ്പ്:മേക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ 35 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ദേശപ്പാനയ്ക്ക് പുനരാരംഭം കുറിച്ചു. പാനകുറിക്കല്‍ ചടങ്ങ് ക്ഷേത്രം ഊരാളന്‍ സി.എസ്. നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് പാനചാര്‍ത്ത് നല്‍കി കുമ്മത്ത് അപ്പുനായര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ദേശക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി മേളപ്രമാണി പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരും അടിയന്തിരക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി പെരുവനം സതീശന്‍ മാരാരും കോയാത്ത് തറവാട്ടുകാരും ചാര്‍ത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി. തന്ത്രി കെ.പി.സി. വിഷ്ണുഭട്ടതിരിപ്പാട്, മേല്‍ശാന്തി, കോമരം, തട്ടകം നിവാസികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. ആഗസ്ത് 14ന് 20 മണിക്കൂര്‍ നീളുന്ന പാനച്ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കും.


news source: mathrubhumionline/thrissur 
photo credit: ranjit 

About the News

Posted on Wednesday, July 25, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "മേക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ 35 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ദേശപ്പാനയ്ക്ക് തുടക്കം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive