കോടന്നൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആനയൂട്ട് 29ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, July 28, 2012

കോടന്നൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആനയൂട്ട് 29ന്


ചേര്‍പ്പ്:കോടന്നൂര്‍ ധര്‍മ്മശാസ്താക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണമാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 29ന് അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമവും ആനയൂട്ടും നടക്കും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി എളങ്ങല്ലൂര്‍ നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരി മുഖ്യകാര്‍മികനാകും.news credits: mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Saturday, July 28, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കോടന്നൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആനയൂട്ട് 29ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive