കളഭാഭിഷേകം ഇന്ന് ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലംനിറ 22ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, July 20, 2012

കളഭാഭിഷേകം ഇന്ന് ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലംനിറ 22ന്


കളഭാഭിഷേകം ഇന്ന് ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലംനിറ 22ന്


ചേര്‍പ്പ്:ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറ ജൂലായ് 22ന് ആഘോഷിക്കും. കളഭാഭിഷേകം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. നവകം, പഞ്ചഗവ്യം എന്നീ അഭിഷേകങ്ങളും ഉണ്ടാകും. തന്ത്രി കെ.പി. ഉണ്ണി ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുഖ്യകാര്‍മികനാകും.


news source, credits& thanks:mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Friday, July 20, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കളഭാഭിഷേകം ഇന്ന് ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലംനിറ 22ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive