കടലാശ്ശേരി പിഷാരിക്കല്‍ ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവീകരണ കലശത്തിനായുള്ള പന്തലിന് കാല്‍ നാട്ടി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, June 04, 2012

കടലാശ്ശേരി പിഷാരിക്കല്‍ ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവീകരണ കലശത്തിനായുള്ള പന്തലിന് കാല്‍ നാട്ടി


ചേര്‍പ്പ്:കടലാശ്ശേരി പിഷാരിക്കല്‍ ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവീകരണ കലശത്തിനായുള്ള പന്തലിന് കാല്‍ നാട്ടി. തന്ത്രി എളമണ്ണ് ആര്യന്‍ നമ്പൂതിരി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയ ശില്പി തങ്കമണി ആശാരിയെ പുടവ നല്‍കി ആദരിച്ചു. ട്രസ്റ്റി യു.എന്‍.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ബ്രഹ്മദത്തന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, കലശക്കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ മുരാരി, കണ്‍വീനര്‍ കെ. ശിവദാസ്, എം. അരവിന്ദാക്ഷന്‍, പി.എ. രാമലിംഗം, പി.കെ. സുരേഷ്, വിജയപ്രകാശ്, എം.എസ്. മാധവന്‍, ശിവന്‍നായര്‍, എം. നാരായണന്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Monday, June 04, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കടലാശ്ശേരി പിഷാരിക്കല്‍ ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ നവീകരണ കലശത്തിനായുള്ള പന്തലിന് കാല്‍ നാട്ടി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive