ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം നാളെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, June 03, 2012

ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം നാളെ

ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. ഗണപതിഹോമം, ഉദയാസ്തമനപൂജ, വൈകിട്ട് നിറമാല, നാമജപം, ആനയുടെ അകമ്പടിയില്‍ ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ്, ചെറുശ്ശേരി പണ്ടാരത്തില്‍ കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം എന്നിവ നടക്കും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Sunday, June 03, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം നാളെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive