സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇനി വിളിപ്പുറത്ത് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 06, 2012

സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇനി വിളിപ്പുറത്ത് തൃശൂർ * ഒരു ഫോൺ കോൾ മാത്രം മതി, സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തും. തൃശൂർ ശാന്തി മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾക്കു ആശ്വാസമായി മൊബൈൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. തൃശൂർ ഹാർട്ട് ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം. തൃശൂർ നഗരത്തിന്റെ 30 കിലോ മീറ്റർ ചുറ്റളവിലായിരിക്കും സേവനം ലഭ്യമാകുക. ഡയാലിസിസ് പൂർണമായും സൗജന്യം.

 2006ൽ പാലക്കാട്ടാണ് ശാന്തി ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തേയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേയും മൊബൈൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റാണിത്. 

 പൂർണമായും ശീതികരിച്ച ആംബുലൻസിനകത്ത് വെന്റിലേറ്റർ, കാർഡിയാക് മോണിറ്റർ, നെബുലേസർ, പൾസ്ഓക്‌സി മീറ്റർ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ജനറേറ്റർ, ടിവി, വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഫിൽറ്റർ പ്ലാന്റ്, സ്വീകരിക്കാൻ ഫിൽറ്റർ ടാങ്ക് എന്നിവയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആശുപത്രി വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾക്കു മാത്രമായിരിക്കും സേവനം. തൃശൂരിനു പുറമെ തെങ്കാശിയിലും മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫോൺ: 9961346480 

  Credit and thanks to : മലയാള മനോരമ -  6 June 2012

About the News

Posted on Wednesday, June 06, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇനി വിളിപ്പുറത്ത്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive