ചേര്‍പ്പ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, June 10, 2012

ചേര്‍പ്പ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവു


ചേര്‍പ്പ്: വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവുണ്ട്. വൊക്കേഷണല്‍ ടീച്ചര്‍ ഇന്‍ എം.ആര്‍.ആര്‍.ടി.വി.ക്ക് ബി.ടെക് ഇന്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക് എന്‍ജിനീയറിങ്ങും നോണ്‍ വൊക്കേഷണല്‍ ടീച്ചര്‍ ഇന്‍ ജി.എഫ്.സി.ക്ക് എം.കോമും ബി.എഡും സെറ്റുമാണ് യോഗ്യത. ജൂണ്‍ 15ന് രാവിലെ 10ന് സ്‌കൂളില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഫോണ്‍: 0487-2342126.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Sunday, June 10, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive