നെടുപുഴയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജില്‍ മാത്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ര്ടി ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 20, 2012

നെടുപുഴയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജില്‍ മാത്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ര്ടി ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

തൃശ്ശൂര്‍:നെടുപുഴയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജില്‍ മാത്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ര്ടി ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അതത് വിഷയങ്ങളില്‍ 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. നെറ്റ്, സെറ്റ്, യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം 25ന് രാവിലെ 10ന് പ്രിന്‍സിപ്പലിനു മുമ്പാകെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാജരാകണം.


News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Wednesday, June 20, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "നെടുപുഴയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജില്‍ മാത്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ര്ടി ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive