കരകൗശല പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, June 09, 2012

കരകൗശല പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


തൃശ്ശൂര്‍: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കരകൗശല വിഭാഗം ആറുമാസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരകൗശലം-ദാരുശില്പകലയില്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ള 18നും 35നും മധ്യേ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പരിശീലനകാലത്ത് പ്രതിമാസം 2000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പന്‍ഡ് ലഭിക്കും. താമസസൗകര്യവും ഭക്ഷണവും നല്‍കും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് ആധുനിക യന്ത്രോപകരണങ്ങളില്‍ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലനം നല്‍കും. കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന്റെ കീഴില്‍ തിരുവനന്തപുരം പൂങ്കുളത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അമൃത ശില്പ കലാക്ഷേത്രയിലാണ് പരിശീലനം. പരിശീലനശേഷം സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കേരള-കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളില്‍ മുന്‍ഗണന ലഭിക്കും. ജൂലായ് ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കുന്ന പരിശീലനപരിപാടിയില്‍ 20 പേര്‍ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Saturday, June 09, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കരകൗശല പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive