ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് കോഴ്‌സ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, June 03, 2012

ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് കോഴ്‌സ്


തൃശ്ശൂര്‍: ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളിനു കീഴിലുള്ള ജി.ഐ.എഫ്.ഡി. തൃശ്ശൂര്‍, വടക്കാഞ്ചേരി സെന്ററിലേക്ക് രണ്ടുവര്‍ഷം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഫാഷന്‍ ഡിസൈിങ് ആന്‍ഡ് ഗാര്‍മെന്റ് ടെക്‌നോളജി കോഴ്‌സിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം വിതരണം ജൂണ്‍ 15 വരെ നീട്ടി.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Sunday, June 03, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് കോഴ്‌സ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive