ചേര്‍പ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, June 29, 2012

ചേര്‍പ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍


ചേര്‍പ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍
Posted on: 29 Jun 2012


ചേര്‍പ്പ്:പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജനമൈത്രി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി സിഐ കെ.സി. സേതു അറിയിച്ചു.

വൈദ്യുതി, ഫോണ്‍, വെള്ളക്കരം എന്നിവയുടെ ബില്‍ അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍, വരുമാനം കുറവുള്ള ജനറല്‍ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഗ്രാന്‍ഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ എന്നിവയും കേന്ദ്രത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്. പ്രവാസി കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ അടയ്ക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. കൂടാതെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, ഡി.ടി.പി. സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Credits: Mathrubhumionline.com/thrissur -29.06.12

About the News

Posted on Friday, June 29, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive