മഴക്കാലം - മാതൃഭുമി സ്പെഷ്യല്‍ - പെയ്യട്ടങ്ങനെ പെയ്യട്ടെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, June 22, 2012

മഴക്കാലം - മാതൃഭുമി സ്പെഷ്യല്‍ - പെയ്യട്ടങ്ങനെ പെയ്യട്ടെ


അമ്പതു ഡിഗ്രിക്ക് അടുത്ത് ചൂട് വരുന്ന ഈ മരുഭൂമിയില്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കും മാസ്സത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ ഒരു മഴ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ത് സുഖമായിരിക്കും..ഹേയ്  അത് നടക്കില്ല. അപ്പോള്‍ മാറ്റി ചിന്തിക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസ്സത്തിലെങ്കിലും ഒരിക്കല്‍.. ഹും അതും ഇല്ല.. അങ്ങനെ  ചിന്തിച്ചു  ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്‍പ് അബുദാബിയിലും  ദുബായിലും നല്ല മഴ രണ്ടു ദിവസ്സം അടുപ്പിച്ചു കിട്ടി. വിടാന്‍ പറ്റുമോ അവനെ.. പിടിച്ചു ക്യാമറയില്‍.. ഒരു കാര്യവും സ്വകാര്യം ആയി ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അതിനെ അപ്പോള്‍ തന്നെ ബ്ലോഗ്‌ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാതൃഭുമി യുവോഗ് എന്നാ വീഡിയോ സയിട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അതിലെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറഞ്ഞു അതില്‍ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി വീഡിയോ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു തുടങ്ങാന്‍. സരസ്വതി കുറിച്ചത് ആ മഴ വീഡിയോ ഒരെണ്ണം അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ്... പിന്നെ കുറെ വീഡിയോ അവിടെ ഇട്ടു..ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കു എല്ലാം അവിടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ ഇടാറുണ്ട്, പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ. ഇന്നിതാ മാതൃഭൂമി മഴയെ പറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യല്‍ ഫീച്ചര്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ ആ വീഡിയോ അവര്‍ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


നിങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിനായി അത് ഇവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.  


ബംഗ്ലൂരിലും കിട്ടി ഒരു മഴ ഒരു അവധി കാല ഓട്ടത്തിനിടക്ക്‌ , അതും ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

 

മഴക്കാലം - മാതൃഭുമി സ്പെഷ്യല്‍ - പെയ്യട്ടങ്ങനെ പെയ്യട്ടെ നിങ്ങള്ക്ക് വായിക്കാം, നിങ്ങളുടെ മഴ ചിത്രങ്ങള്‍ അവിടെ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാം 

About the News

Posted on Friday, June 22, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

1 comments for "മഴക്കാലം - മാതൃഭുമി സ്പെഷ്യല്‍ - പെയ്യട്ടങ്ങനെ പെയ്യട്ടെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive