ചേര്‍പ്പ് സി.എന്‍.എന്‍. ഗേള്‍സ് എല്‍.പി. സ്‌കൂളില്‍ ജൈവവളം നല്‍കി സംരക്ഷിച്ചുപോന്ന മാവിന്‍തൈയുടെ നാലാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 06, 2012

ചേര്‍പ്പ് സി.എന്‍.എന്‍. ഗേള്‍സ് എല്‍.പി. സ്‌കൂളില്‍ ജൈവവളം നല്‍കി സംരക്ഷിച്ചുപോന്ന മാവിന്‍തൈയുടെ നാലാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു.


ചേര്‍പ്പ്: ചേര്‍പ്പ് സി.എന്‍.എന്‍. ഗേള്‍സ് എല്‍.പി. സ്‌കൂളില്‍ ജൈവവളം നല്‍കി സംരക്ഷിച്ചുപോന്ന മാവിന്‍തൈയുടെ നാലാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു. നാക്കിലയില്‍ നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചും പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തിയും വൃക്ഷത്തെ ആദരിച്ചു. പ്രധാനധ്യാപകന്‍ എ.ആര്‍. രാജീവ്കുമാര്‍ പൂമാല ചാര്‍ത്തി. വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രതിനിധികള്‍ വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് അതിന്റെ സംരക്ഷണം തങ്ങള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം ഉപജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും സ്‌കൂളില്‍ നടന്നു. എ.ഇ.ഒ. കെ.ആര്‍. സേതുമാധവന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എ.ആര്‍. രാജീവ്കുമാര്‍ അധ്യക്ഷനായി. എം.എസ്. പ്രശാന്ത്, കവിതചന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Wednesday, June 06, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ് സി.എന്‍.എന്‍. ഗേള്‍സ് എല്‍.പി. സ്‌കൂളില്‍ ജൈവവളം നല്‍കി സംരക്ഷിച്ചുപോന്ന മാവിന്‍തൈയുടെ നാലാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive