നല്ലയിനം തെങ്ങിന്‍തൈകളുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, June 07, 2012

നല്ലയിനം തെങ്ങിന്‍തൈകളുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു


കൊച്ചി: നാളികേര വികസന ബോര്‍ഡിന്റെ നേര്യമംഗലം പ്രദര്‍ശന വിത്തുത്പാദന തോട്ടത്തിലെ നല്ലയിനം തെങ്ങിന്‍തൈകളുടെ ബുക്കിങ് തുടങ്ങി. അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള ഉഃഠ ഹൈബ്രിഡ്, നാടന്‍, വിവിധ കുറിയ ഇനം എന്നീ തൈകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. തൈകളുടെ വിപണനം മുന്‍കൂട്ടിയുള്ള ഓര്‍ഡറനുസരിച്ച് ബോര്‍ഡില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തിട്ടുള്ള നാളികേര ഉത്പാദക സംഘങ്ങള്‍വഴി മാത്രമായിരിക്കും നടത്തുന്നത്. നാളികേര വികസന ബോര്‍ഡിന്റെ കൊച്ചി ഓഫീസിലോ നേര്യമംഗലം ഫാമിലോ ജില്ലാതല ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ മുഖേനയോ ബുക്ക്‌ചെയ്യാം. നാളികേര വികസന ബോര്‍ഡ്, കൊച്ചി-(0484-2376265, 2377266, 2377267), ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഡെവലപ്പ്‌മെന്‍റ്-09497758363), ഫാം മാനേജര്‍, ഡിഎസ്പി ഫാം, നേര്യമംഗലം-(9446366099), ബി. ചിന്നരാജ്, സീനിയര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍-(8281248788), ജില്ലാതല ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍മാര്‍: പത്തനംതിട്ട-(9946255915), കോട്ടയം, പാലക്കാട്-(9495675679), ഇടുക്കി-9846361382), ആലപ്പുഴ-(9446484014), എറണാകുളം-(9447818993), തൃശ്ശൂര്‍-(9995521054).

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Thursday, June 07, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "നല്ലയിനം തെങ്ങിന്‍തൈകളുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive