ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീ ശാസ്താ സംഗീതോത്സവം; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, May 30, 2012

ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീ ശാസ്താ സംഗീതോത്സവം; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


ചേര്‍പ്പ്:ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീ ശാസ്താ സംഗീതോത്സവത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിവരാറുള്ള ശ്രീ ശാസ്താ സംഗീതോത്സവം ജൂണ്‍ 19, 20, 21, 22 തിയ്യതികളില്‍ നടക്കും. സംഗീതാര്‍ച്ചനയില്‍ ശാസ്ത്രീയസംഗീതം മാത്രമേ ആലപിക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. സംഗീതോപാസകര്‍ 10 മിനിട്ട് സമയം മാത്രമേ അര്‍ച്ചന നടത്താവൂ. പരിമിതമായ പക്കമേളം ദേവിയില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും. സംഗീതാര്‍ച്ചനയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള സംഗീത ഉപാസകര്‍, സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്റെ പേര്, സംഗീതം അഭ്യസിച്ച കാലയളവ്, ആലപിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കീര്‍ത്തനം എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അപേക്ഷ, പേരും, വിലാസവും, ഫോണ്‍ നമ്പറും സഹിതം 2012 ജൂണ്‍ 8, അഞ്ച് മണിക്കകം ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തില്‍ സെക്രട്ടറി, ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി, പി.ഒ. ആറാട്ടുപുഴ, തൃശ്ശൂര്‍ 680562 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0480 2792117 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറിലോ ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയുമായി നേരിട്ടോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Wednesday, May 30, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീ ശാസ്താ സംഗീതോത്സവം; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive