ദ്വാദശി ഊട്ട് നാളെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, June 01, 2012

ദ്വാദശി ഊട്ട് നാളെ


ചേര്‍പ്പ്: പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീ വാമനമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് ശനിയാഴ്ച നടക്കും. വിശേഷാല്‍ പൂജകള്‍, മഹാഗണപതി ഹോമം, അഖണ്ഡനാമജപം, ലക്ഷ്മീനാരായണപൂജ, 11.30 മുതല്‍ പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവയുണ്ടാകും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Friday, June 01, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ദ്വാദശി ഊട്ട് നാളെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive