ചേര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാലയത്തിനുള്ള 'ബെസ്റ്റ് സ്‌കൂള്‍' അവാര്‍ഡ് പെരിഞ്ചേരി ലിറ്റില്‍ഫ്‌ളവര്‍ എല്‍.പി.സ്‌കൂള്‍ കരസ്ഥമാക്കി. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, May 16, 2012

ചേര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാലയത്തിനുള്ള 'ബെസ്റ്റ് സ്‌കൂള്‍' അവാര്‍ഡ് പെരിഞ്ചേരി ലിറ്റില്‍ഫ്‌ളവര്‍ എല്‍.പി.സ്‌കൂള്‍ കരസ്ഥമാക്കി.


ചേര്‍പ്പ്:ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാലയത്തിനുള്ള 'ബെസ്റ്റ് സ്‌കൂള്‍' അവാര്‍ഡ് പെരിഞ്ചേരി ലിറ്റില്‍ഫ്‌ളവര്‍ എല്‍.പി.സ്‌കൂള്‍ കരസ്ഥമാക്കി. എ.ഇ.ഒ. സേതുമാധവന്‍ അവാര്‍ഡ് നല്കി. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റര്‍ ജിന്‍സി തെരേസ്, പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ് ആന്‍േറാ ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് അധ്യാപകര്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങി.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Wednesday, May 16, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാലയത്തിനുള്ള 'ബെസ്റ്റ് സ്‌കൂള്‍' അവാര്‍ഡ് പെരിഞ്ചേരി ലിറ്റില്‍ഫ്‌ളവര്‍ എല്‍.പി.സ്‌കൂള്‍ കരസ്ഥമാക്കി."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive