ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ആന്‍ഡ് ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ ടെക്‌നോളജി ഡിപ്ലോമ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, May 24, 2012

ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ആന്‍ഡ് ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ ടെക്‌നോളജി ഡിപ്ലോമ


തൃശ്ശൂര്‍: കണ്ണൂരിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സേലം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വെങ്കടഗിരി, കര്‍ണ്ണാടകയില ഗഡക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ടെക്‌നോളജിയില്‍ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി അഥവാ തത്തുല്യപരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച് പാസായിരിക്കണം. പ്രായം 2012 ജൂലൈ ഒന്നിന് 15 നും 23 നും മധ്യേ. പട്ടികജാതി/ വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് 25വയസ്. 20 ശതമാനം സീറ്റുകള്‍ നെയ്ത്തുവിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യവര്‍ഷം പ്രതിമാസം 400 ഉം രണ്ടാംവര്‍ഷം 450 ഉം മൂന്നാംവര്‍ഷം 500 ഉം രൂപ വീതം സ്റ്റൈപെന്റ് നല്‍കും. കൂടാതെ 200 രൂപ വീതം പ്രതിമാസം അഡീഷണല്‍ സ്റ്റൈപെന്റും നല്‍കും. അപേക്ഷാഫോറം ജില്ല വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തില്‍ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 10.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Thursday, May 24, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ആന്‍ഡ് ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ ടെക്‌നോളജി ഡിപ്ലോമ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive