മട്ടുപ്പാവിലെ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതിയില്‍ ചേരാം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, May 21, 2012

മട്ടുപ്പാവിലെ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതിയില്‍ ചേരാം


മട്ടുപ്പാവിലെ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതിയില്‍ ചേരാം തൃശ്ശൂര്‍: വീട്ടിലേക്കാവശ്യമായ മുട്ട വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാല ആരംഭിച്ച ഐശ്വര്യ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതിക്ക് ഉടന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. 3500 രൂപ നല്‍കി പദ്ധതിയില്‍ അംഗമാകുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്പാദനക്ഷമത കൂടിയ അഞ്ച് മുട്ടക്കോഴികളെയാണ് നല്‍കുക. പ്രതിവര്‍ഷം 300 മുട്ടകള്‍ ഇവ നല്‍കും. മട്ടുപ്പാവില്‍ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന കമ്പിവലക്കൂടുകളിലാണ് കോഴികളെ നല്‍കുന്നത്. കൂടുകളില്‍ വെള്ളം നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് നിപ്പിള്‍ സംവിധാനം, തീറ്റപ്പാത്രം, മുട്ടകള്‍ ശേഖരിക്കാനുള്ള ട്രേ, സുരക്ഷാക്കവചം, സ്റ്റാന്‍ഡ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കോഴിക്കാഷ്ഠത്തിന്റെ ദുര്‍ഗന്ധം അകറ്റുന്നതിനുള്ള സ്‌പ്രേ, 10 കിലോ തീറ്റ, പദ്ധതിയുടെ കൈപ്പുസ്തകം എന്നിവയും നല്‍കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 04872370117, 9446096855 എന്നീ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടണം.
News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Monday, May 21, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "മട്ടുപ്പാവിലെ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതിയില്‍ ചേരാം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive