തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകള്‍ - തൃപ്രയാര്‍:ശ്രീരാമ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിലെ തുടര്‍ വിദ്യാദ്യാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, May 12, 2012

തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകള്‍ - തൃപ്രയാര്‍:ശ്രീരാമ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിലെ തുടര്‍ വിദ്യാദ്യാസ കേന്ദ്രത്തില്‍


തൃപ്രയാര്‍:ശ്രീരാമ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിലെ തുടര്‍ വിദ്യാദ്യാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന വിവിധ കോഴ്‌സുകളില്‍ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്‍ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്, സിവില്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍ ആന്‍ഡ് ഓട്ടോ കാഡ്, ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ അക്കൗണ്ടിങ്, എം.എസ്. ഓഫീസ്, ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ആന്‍ഡ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ് എന്നീ കോഴ്‌സുകളാണ് നടത്തുന്നത്. മെയ് 31 ആണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ തുടര്‍ വിദ്യാദ്യാസ കേന്ദ്രം ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 0487 2392137.
News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online. 

About the News

Posted on Saturday, May 12, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകള്‍ - തൃപ്രയാര്‍:ശ്രീരാമ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിലെ തുടര്‍ വിദ്യാദ്യാസ കേന്ദ്രത്തില്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive