കൊറ്റം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്രം വിളക്ക് ഇന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, May 03, 2012

കൊറ്റം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്രം വിളക്ക് ഇന്ന്


ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം കൊറ്റം കുളങ്ങര ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്രം വിളക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. രാവിലെ അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം, നവകം, പഞ്ചഗവയം, വൈകീട്ട് 7 ന് എഴുന്നള്ളിപ്പ്, പല്ലാവൂര്‍ ശ്രീധരന്‍ മാരാരുടെ
പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചവാദ്യം, വെടിക്കെട്ട് എന്നിവ നടക്കും.

Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Thursday, May 03, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "കൊറ്റം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്രം വിളക്ക് ഇന്ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive