പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - ദിനേശ് കണ്ണോളി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, May 31, 2012

പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - ദിനേശ് കണ്ണോളി

ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനേശ് കണ്ണോളിക്ക് ഗോപുര്‍ അംഗങ്ങള്‍ മംഗളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊള്ളുന്നു. 

മാന്യ ഗോപുര്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വിശേഷ ദിനങ്ങള്‍ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സൈയിട്ടിലൂടെ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാം .

About the News

Posted on Thursday, May 31, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

4 comments for "പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - ദിനേശ് കണ്ണോളി"

 1. പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ , ദിനേശ് ! ! !
  എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ! ! !

 2. മധുര സ്വപ്നങ്ങളും, മധുര ഓര്‍മകളുമായി
  ഈ ജന്മദിനം മധുരം നിറഞ്ഞതാകട്ടെ....

  ജന്മ ദിനാശംസകളോടെ...

 3. thank you very much my dear family members !

 4. dinesha... party evideya...

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

  Blog Archive