തായംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, May 23, 2012

തായംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം

ചേര്‍പ്പ്: തായംകുളങ്ങര ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം മെയ് 28 മുതല്‍ 31 വരെ ആഘോഷിക്കും. ഇതോടനുബന്ധമായുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം തുടങ്ങി. 27ന് സമാപിക്കും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Wednesday, May 23, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "തായംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive