കേരളവര്‍മ്മയിലെ ഗണിതവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 27 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഒത്തുകൂടുന്നു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, May 19, 2012

കേരളവര്‍മ്മയിലെ ഗണിതവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 27 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഒത്തുകൂടുന്നു


ചേര്‍പ്പ്:2012 ഗണിതശാസ്ത്രവര്‍ഷമായി ആചരിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ കേരളവര്‍മ്മ കോളേജിലെ 1982-85 ബാച്ച് ഗണിതശാസ്ത്ര ബിരുദവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മെയ് 20ന് ഒത്തുചേരുന്നു. 'ഗണിതം 2012' എന്ന പേരില്‍ 27 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഹോട്ടല്‍ എലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നാഷണലില്‍ വെച്ചാണ് ബാച്ചിലെ 40 ഓളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഒത്തുചേരുക. ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനു നല്കിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം, അധ്യാപകരെ ആദരിക്കല്‍, കലാപരിപാടികള്‍, വിരുന്നുസല്‍ക്കാരം എന്നിവയുണ്ടാകും. ഫോണ്‍: 9446622955, 9847571677.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Saturday, May 19, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "കേരളവര്‍മ്മയിലെ ഗണിതവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 27 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഒത്തുകൂടുന്നു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive