തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമോത്സവം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, April 16, 2012

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമോത്സവം

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമോത്സവം
ചേര്പ്പ്: തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പ്രദീപ് മെമ്മോറിയല് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തില് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമോത്സവം നടത്തി. കാട്ടുക്കുഴി സെന്ററില് നടന്ന പരിപാടി എം.പി. വിന്സന്റ് എം.എല്.. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൗണ്സിലര് കെ.എസ്. സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി. വ്യവസായി ജോസ് ആലുക്കാസ്, ബി.ജെ.പി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്, ജെയ്ജു സെബാസ്റ്റ്യന്, ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പി.വി. വിനോദ് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. തുടര്ന്ന് നൃത്തനൃത്യങ്ങള്, സിനിമാതാരം ഡിമ്പിള് റോസിന്റെ നൃത്തം, നാടന്പാട്ട് എന്നിവയുണ്ടായി.
Source/credit: Mathrubhumi Online. Posted Date 16 April 2012

About the News

Posted on Monday, April 16, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമോത്സവം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive